Rådgivning Gasolanläggning

Preem har kunskap och erfarenhet av att dimensionera, projektera och bygga gasolanläggningar.

Vi hjälper er från idé till färdig anläggning, oavsett om ni ska bygga från grunden eller utöka er befintliga anläggning. 

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan

En anpassad lösning efter din verksamhets behov.

Preem Gas AB kan hjälpa er att komma igång eller utveckla er verksamhet. Inom rådgivning gasolanläggning kan vi bistå med hjälp för att projektera, föreslå tekniska lösningar eller dimensionering, kontakt med tillståndshandlingar, offertutvärderingar eller övrig dokumentation.

Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att få tillgång till rätt kompetens. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Preem har flera års erfarenhet av dimensionering, projektering och byggnation av gasolanläggningar.

Genom Preem Gas AB's breda kompetens som spänner från produktion till distribution av produkt arbetar vi i hela kedjan för att få ut produkten till slutkund. Vi vet vad som behövs för att optimera er anläggning.

Preem har rätt kompetens för att hjälpa er från idé till färdig anläggning. Oavsett om ni vill utveckla er verksamhets anläggning eller bygga en ny anläggning bistår vi med den hjälp ni behöver. 

Preem uppfyller alla våra krav och har bra kvalitet och service.
Kundundersökning, 2015

Vi gör en omfattande analys av er verksamhets behov.

Preem erbjuder rådgivning för ny eller utökad gasolanläggning, som innefattar:

Utvärdering av vilken typ av gasoltank som är lämplig, projektering/projektledning, förfrågningsunderlag, tekniska lösningar, dimensionering, offertutvärdering, tillståndshantering (räddningsverket, lokal räddningstjänst m.m.), riskutredning, bevakning av arbete och slutbesiktning, drift- och underhållsplan, explosionsskyddsdokumentation, åtgärdsplan för brand och läckage och automatisk nivåmätning. Vi håller även kontakt med berörda myndigheter och sköter dokumentation. 

 

Tillstånd
Dimensionering
Rådgivning

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

En anpassad lösning efter din verksamhets behov.

Preem Gas AB kan hjälpa er att komma igång eller utveckla er verksamhet. Inom rådgivning gasolanläggning kan vi bistå med hjälp för att projektera, föreslå tekniska lösningar eller dimensionering, kontakt med tillståndshandlingar, offertutvärderingar eller övrig dokumentation.

Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att få tillgång till rätt kompetens. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Preem har flera års erfarenhet av dimensionering, projektering och byggnation av gasolanläggningar.

Genom Preem Gas AB's breda kompetens som spänner från produktion till distribution av produkt arbetar vi i hela kedjan för att få ut produkten till slutkund. Vi vet vad som behövs för att optimera er anläggning.

Preem har rätt kompetens för att hjälpa er från idé till färdig anläggning. Oavsett om ni vill utveckla er verksamhets anläggning eller bygga en ny anläggning bistår vi med den hjälp ni behöver. 

Preem uppfyller alla våra krav och har bra kvalitet och service.
Kundundersökning, 2015

Vi gör en omfattande analys av er verksamhets behov.

Preem erbjuder rådgivning för ny eller utökad gasolanläggning, som innefattar:

Utvärdering av vilken typ av gasoltank som är lämplig, projektering/projektledning, förfrågningsunderlag, tekniska lösningar, dimensionering, offertutvärdering, tillståndshantering (räddningsverket, lokal räddningstjänst m.m.), riskutredning, bevakning av arbete och slutbesiktning, drift- och underhållsplan, explosionsskyddsdokumentation, åtgärdsplan för brand och läckage och automatisk nivåmätning. Vi håller även kontakt med berörda myndigheter och sköter dokumentation. 

 

Tillstånd
Dimensionering
Rådgivning

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan