Okulär kontroll gasolanläggning

Granskning för att kontrollera anläggningens säkerhet

Vi har rätt expertis inom gasol. Som Preemkund erbjuds du Okulär kontroll av gasolanläggningen - från tank till förångare.

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan

Det är fördelaktigt att vara Preemkund. Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att komma i kontakt med rätt kompetens.

Okulär kontroll är en visuell granskning av din anläggning, som syftar till att ge rekommendationer för förbättring och utveckling.Tjänsten innebär en kortare insats, som är viktig för att kunna kontrollera säkerheten vid anläggningen. Utföraren av tjänsten besöker anläggningen för att göra granskningen på plats. Syftet är att kontrollera att anläggningen uppfyller de senaste föreskrivna lagarna. 

Vi rekommenderar en ny okulär kontroll i de fall då förändringar genomförs vid anläggningen.

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Okulär kontroll säkerställer att regler följs och bedömer säkerhetsnivåer.

Genom att kontrollera er anläggning kan den uppnå en högre effektivitet. Preem har en lång erfarenhet av att dimensionera, projektera och bygga gasolanläggningar. Oavsett om ni ska bygga en ny anläggning, utöka eller kontrollera er befintliga anläggning så hjälper vi er. Okulär kontroll säkerställer att ni uppfyller gällande föreskrifter och regler. 

Preem agerar professionellt.
Kundundersökning, 2015

Grundlig kontroll genom er anläggning

Vi är experter på gasol. Anläggningskontrollen omfattar gasoltank, förångarcentral och går igenom cistern, förbrukningsapparater, förbuds- och varningskyltar, pump för flaskfyllning och tryckhöjning, pump för lossning av järnvägsvagn, rörledningar samt övriga delar av anläggningen.

Regelverk
Säkerhet

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Det är fördelaktigt att vara Preemkund. Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att komma i kontakt med rätt kompetens.

Okulär kontroll är en visuell granskning av din anläggning, som syftar till att ge rekommendationer för förbättring och utveckling.Tjänsten innebär en kortare insats, som är viktig för att kunna kontrollera säkerheten vid anläggningen. Utföraren av tjänsten besöker anläggningen för att göra granskningen på plats. Syftet är att kontrollera att anläggningen uppfyller de senaste föreskrivna lagarna. 

Vi rekommenderar en ny okulär kontroll i de fall då förändringar genomförs vid anläggningen.

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Okulär kontroll säkerställer att regler följs och bedömer säkerhetsnivåer.

Genom att kontrollera er anläggning kan den uppnå en högre effektivitet. Preem har en lång erfarenhet av att dimensionera, projektera och bygga gasolanläggningar. Oavsett om ni ska bygga en ny anläggning, utöka eller kontrollera er befintliga anläggning så hjälper vi er. Okulär kontroll säkerställer att ni uppfyller gällande föreskrifter och regler. 

Preem agerar professionellt.
Kundundersökning, 2015

Grundlig kontroll genom er anläggning

Vi är experter på gasol. Anläggningskontrollen omfattar gasoltank, förångarcentral och går igenom cistern, förbrukningsapparater, förbuds- och varningskyltar, pump för flaskfyllning och tryckhöjning, pump för lossning av järnvägsvagn, rörledningar samt övriga delar av anläggningen.

Regelverk
Säkerhet

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan