Föreståndarutbildning

Övergripande tredagarsutbildning för ansvariga för hantering av gasol

Varvad teoretisk undervisning och praktiska övningar

Ordermottagning

Intresseanmälan

En utbildning för alla som ansvarar för hanteringen av gasol

En tredagarsutbildning för personer som är ansvariga för hanteringen av gasol inom företaget och behöver dokumenterad kunskap som ansvarig för en gasolanläggning. 

Kursens målsättning är att höja kunskapsnivån för föreståndare och ställföreträdande så att de kan driva en säker hantering och förvaring av gasol. Kursen ska också ge deltagarna en övergripande kunskap om de regelverk som styr den dagliga driften. 

Föreläsningarna varvas med teori, studiebesök och brand- och släckövningar. Brand- och släckövningarna genomförs vid räddningstjänstens övningsfält. 

Relaterade produkter

 • Propan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Fördjupade kunskaper i både teori & praktik

Med Preem Gas föreståndarutbildning får ni en övergripande utbildning med inslag av både teori och praktik. 

Preem agerar professionellt.
Kundundersökning, 2015

Övergripande tredagarsutbildning

Kursinnehåll: 

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branschnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Seveso-lagstiftningen
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Skrifligt prov
Lagkrav
Branschnormer
Riskanalys

En utbildning för alla som ansvarar för hanteringen av gasol

En tredagarsutbildning för personer som är ansvariga för hanteringen av gasol inom företaget och behöver dokumenterad kunskap som ansvarig för en gasolanläggning. 

Kursens målsättning är att höja kunskapsnivån för föreståndare och ställföreträdande så att de kan driva en säker hantering och förvaring av gasol. Kursen ska också ge deltagarna en övergripande kunskap om de regelverk som styr den dagliga driften. 

Föreläsningarna varvas med teori, studiebesök och brand- och släckövningar. Brand- och släckövningarna genomförs vid räddningstjänstens övningsfält. 

Relaterade produkter

 • Propan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Fördjupade kunskaper i både teori & praktik

Med Preem Gas föreståndarutbildning får ni en övergripande utbildning med inslag av både teori och praktik. 

Preem agerar professionellt.
Kundundersökning, 2015

Övergripande tredagarsutbildning

Kursinnehåll: 

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branschnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Seveso-lagstiftningen
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Skrifligt prov
Lagkrav
Branschnormer
Riskanalys

Ordermottagning

Intresseanmälan