Åtgärdsplan vid brand och läckage

Vi har lång erfarenhet av att göra åtgärdsplaner vid brand eller läckage.

Med hjälp av åtgärdsplanerna säkerställer du att det finns en plan när något oförutsett sker och minimerar risken vid din anläggning. 

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan

Det är fördelaktigt att vara Preemkund. Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att komma i kontakt med rätt kompetens.

Åtgärdsplanen syftar till att ge instruktioner när olyckan är framme. Planen innehåller en teknisk beskrivning, allmänna förutsättningar, symboler, information om gasolens egenskaper och risker, information om avstängningsventiler, larm, släckutrustning samt instruktioner om olyckan är framme.

Åtgärdsplanen beskriver hur verksamheten eller tillståndshavaren ska agera fram till dess att räddningstjänsten kommer. Därefter gäller insatsplanen. Insatsplanen ingår inte i tjänsten åtgärdsplan vid brand och läckage. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Vi har flera års erfarenhet av att skapa åtgärdsplaner.

Åtgärdsplanen syftar till att ge drift- och skötselinstruktioner om brand och läckage. Genom att strukturera och detaljera informationen om din anläggning kan du minimera risken vid denna anläggning.

Åtgärdsplanen är ett krav, vilket innebär att inget tillstånd utges om det inte finns någon åtgärdsplan för anläggningen. 

"Preem har bra utbildningar, vilket också har haft betydelse för valet av leverantör."
Kundundersökning, 2015

Med åtgärdsplaner minimerar du riskerna vid brand eller läckage.

Åtgärdsplanen börjar med att dokumentera och beskriva anläggningen. Utifrån beskrivningen skapas instruktioner för driftspersonal, övrig personal samt räddningstjänst. Utöver detta fastställs instruktioner för utrymning, dokumentation i form av telefonlistor, nycklar till anläggning. Dokumentionen innefattar även rapportering av tillbud eller olycka.

Säkerhet
Riskminimering
Lagkrav

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Det är fördelaktigt att vara Preemkund. Kontakta kundservice för att få dokumentation eller för att komma i kontakt med rätt kompetens.

Åtgärdsplanen syftar till att ge instruktioner när olyckan är framme. Planen innehåller en teknisk beskrivning, allmänna förutsättningar, symboler, information om gasolens egenskaper och risker, information om avstängningsventiler, larm, släckutrustning samt instruktioner om olyckan är framme.

Åtgärdsplanen beskriver hur verksamheten eller tillståndshavaren ska agera fram till dess att räddningstjänsten kommer. Därefter gäller insatsplanen. Insatsplanen ingår inte i tjänsten åtgärdsplan vid brand och läckage. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Vi har flera års erfarenhet av att skapa åtgärdsplaner.

Åtgärdsplanen syftar till att ge drift- och skötselinstruktioner om brand och läckage. Genom att strukturera och detaljera informationen om din anläggning kan du minimera risken vid denna anläggning.

Åtgärdsplanen är ett krav, vilket innebär att inget tillstånd utges om det inte finns någon åtgärdsplan för anläggningen. 

"Preem har bra utbildningar, vilket också har haft betydelse för valet av leverantör."
Kundundersökning, 2015

Med åtgärdsplaner minimerar du riskerna vid brand eller läckage.

Åtgärdsplanen börjar med att dokumentera och beskriva anläggningen. Utifrån beskrivningen skapas instruktioner för driftspersonal, övrig personal samt räddningstjänst. Utöver detta fastställs instruktioner för utrymning, dokumentation i form av telefonlistor, nycklar till anläggning. Dokumentionen innefattar även rapportering av tillbud eller olycka.

Säkerhet
Riskminimering
Lagkrav

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan