Användarutbildning

En halvdags grundläggande utbildning i gasolhantering

För alla vars arbete utförs vid en gasoldriven anläggning

Ordermottagning

Intresseanmälan

En utbildning för alla vars arbete utförs vid en gasoldriven anläggning

För personal som arbetar runt anläggningar som drivs med gasol. Målsättningen är att öka kunskaperna om gasol och den egna anläggningen och att höja säkerhetstänkandet bland personalen. Kursen pågår under en halvdag. Vi håller utbildningen hos dig som kund, på din egen anläggning. 

Relaterade produkter

 • Propan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Kvalitet och bekvämlighet

Vi utför en innehållsrik utbildning i era lokaler för att göra ert arbete så bekvämt och smidigt som möjligt. 

PREEM HAR BRA UTBILDNINGAR, VILKET OCKSÅ HAR HAFT BETYDELSE FÖR VALET AV LEVERANTÖR.
Kundundersökning, 2015

Grundläggande information om gasol

Kursinnehåll: 

 • Allmänt om gasol - egenskaper och miljöaspekter
 • Gasolanläggningen - drift/underhåll samt teknik/säkerhet
 • Genomgång av den egna anläggningen 
 • Förevisning av gasolens egenskaper utomhus
Miljöaspekter
Säkerhet
Drift

En utbildning för alla vars arbete utförs vid en gasoldriven anläggning

För personal som arbetar runt anläggningar som drivs med gasol. Målsättningen är att öka kunskaperna om gasol och den egna anläggningen och att höja säkerhetstänkandet bland personalen. Kursen pågår under en halvdag. Vi håller utbildningen hos dig som kund, på din egen anläggning. 

Relaterade produkter

 • Propan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan 95

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Kvalitet och bekvämlighet

Vi utför en innehållsrik utbildning i era lokaler för att göra ert arbete så bekvämt och smidigt som möjligt. 

PREEM HAR BRA UTBILDNINGAR, VILKET OCKSÅ HAR HAFT BETYDELSE FÖR VALET AV LEVERANTÖR.
Kundundersökning, 2015

Grundläggande information om gasol

Kursinnehåll: 

 • Allmänt om gasol - egenskaper och miljöaspekter
 • Gasolanläggningen - drift/underhåll samt teknik/säkerhet
 • Genomgång av den egna anläggningen 
 • Förevisning av gasolens egenskaper utomhus
Miljöaspekter
Säkerhet
Drift

Ordermottagning

Intresseanmälan