Diesel utan RME ofärgad/färgad

Diesel utan RME används i miljöer där risk för kondensbildning är hög eller i de fall där lång lagringstid krävs.

Diesel utan RME är en MK1 diesel och fungerar i lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel.

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk
för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle bör inte vara längre än 2 år.

 

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Diesel utan RME är en MK1 diesel som är lämpad för användning där risk för kondensbildning är hög eller för andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
6 %

100 procent MK1 diesel

Diesel utan RME är en 100 procent MK1 diesel.

Komponenter

Frågor & Svar

När väljer jag Diesel utan RME?

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk
för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle bör inte vara längre än 2 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel.

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk
för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle bör inte vara längre än 2 år.

 

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Diesel utan RME är en MK1 diesel som är lämpad för användning där risk för kondensbildning är hög eller för andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
6 %

100 procent MK1 diesel

Diesel utan RME är en 100 procent MK1 diesel.

Komponenter

Frågor & Svar

När väljer jag Diesel utan RME?

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk
för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle bör inte vara längre än 2 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice