Diesel MK1 med RME ofärgad/färgad

Diesel MK1 med RME består av ca 93 procent diesel, MK1, och max 7 procent RME (rapsmetylester).

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice

Diesel MK1 är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Minskad påverkan på växthuseffekten

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
8 %

Diesel MK1 med RME

Diesel MK1 består av ca 93 procent diesel MK1 och max 7 procent RME.

RME, Rapsmetylester, är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Komponenter

Frågor & Svar

Vilket användningsområde har Diesel MK1?

Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Diesel MK1 är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller ofärgad diesel.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Minskad påverkan på växthuseffekten

RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Koldioxidreduktion

*jmf mot standarddiesel
8 %

Diesel MK1 med RME

Diesel MK1 består av ca 93 procent diesel MK1 och max 7 procent RME.

RME, Rapsmetylester, är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Komponenter

Frågor & Svar

Vilket användningsområde har Diesel MK1?

Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Vad gäller för färgad diesel?

Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Hur lagrar jag produkten?

Lagring av all diesel skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av RME bör inte vara längre än 1 år.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Köp

Leverans

Kundservice

Avhämtning

Kundservice