AdBlue

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga.

Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Köp

Tanka

AdBlue doseras in i avgaserna för att SCR ska fungera

SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider.
För att SCR ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. I katalysatorn omvandlas större delen av kväveoxiden till kvävgas och vatten.

AdBlue fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln.

Minska utsläppen av kväveoxider

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

En flytande produkt som avsevärt minskar kväveoxidutsläpp

AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening), 32,5 % och avhärdat vatten 67,5 %.

Produktinnehåll

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

AdBlue doseras in i avgaserna för att SCR ska fungera

SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider.
För att SCR ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. I katalysatorn omvandlas större delen av kväveoxiden till kvävgas och vatten.

AdBlue fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln.

Minska utsläppen av kväveoxider

AdBlue sprutas in från fordonets särskilda AdBlue-tank, i avgasröret, som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När AdBlue värms upp i avgaserna omvandlas produkten till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När kväveoxiden (NOx) från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga NOx-molekylerna till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

En flytande produkt som avsevärt minskar kväveoxidutsläpp

AdBlue är en flytande produkt som består av urea (ammoniakförening), 32,5 % och avhärdat vatten 67,5 %.

Produktinnehåll

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

Köp

Tanka