Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol har via massbalans 20% förnybar andel och en växthusgasbesparing på 19%.

Massbalansen är godkänd av tredjepart och följs noggrant upp. Gasol är en lätt produkt att transportera och används inom många användningsområden, bland annat för att värma, smälta, skära, torka, härda eller kyla. 

Köp

Försäljning, Öst

Jonas Hult

Försäljning, Väst

Mikael Samuelsson

Utsläppskollen

Jämför Preem Evolution Gasol med vanlig fossil gasol. Fyll i din årsförbrukning av gasol i det övre reglaget och ställ sedan in hur stor andel av din totala gasolanvändning som utgörs av Preem Evolution Gasol i det nedre reglaget.
Förbrukning
500 Ton
Andel Preem Evoluton Gasol
50%
Motsvarar 250 Ton
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 Ton
Preem Evoluton Gasol
12,0 Ton
Fossil gasolreferens
100Ton
Fossil CO2 Besparing
  • Dela via e-post
Stäng

Hej!

Genom att välja Preem Evolution Gasol istället för en helt fossil gasol minskar vi våra Co2 utsläpp. Klicka på länken nedan för att se hur stor besparing vi kan göra.

Skicka

Ditt mail är nu skickat

Stäng
Så här har vi räknat

Preem Evolution Gasol har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp produkten orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för produkten med en helt fossil motsvarighet. Vi har använt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor för att räkna fram WTW-värden. Detta värde är 59,7g CO2ekv/MJ för Preem Evolution Gasol och 73,7g CO2ekv/MJ för en 100% fossil gasol. Omräknat till kg/kg blir det 2,77 kg CO2ekv kg för Preem Evolution Gasol och 3,42 kg CO2ekv kgr för en 100% fossil gasol.

Fossila CO2 utsläpp Preem Evolution Gasol För att räkna ut de fossila utsläppen för produkten multiplicerar vi mängden förbrukad Preem Evolution Gasol med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp fossil gasolreferens För att räkna ut de fossila utsläppen för gasoltreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi mängden förbrukad gasolreferens med WTW-värdet.

Fossil CO2 Besparing Besparingen får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp Preem Evolution Gasol med Fossila CO2-utsläpp gasolreferens. Således får vi fram hur många ton fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Preem Evolution Gasol har många användningsområden.

Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen och som kylämne, för att nämna några exempel.

Fördelarna med Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol består till 20% av förnybar råvara. Växthusgasbesparingen är 19% jämfört med en fossil gasol. Dessutom är den är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

Preem Evolution Gasol

Växthusgasbesparing
19%

Vad innehåller Preem Evolution Gasol?

Den förnybara andelen består propan som framställs av difat (animaliskt fett) och RSO (Rape Seed Oil). Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

När förnybar råvara satsas på Preems raffinaderi i Göteborg uppstår en sidoström av förnybar gasol som används för att tillgodose energibehovet på raffinaderiet. Genom massbalansprincipen allokeras miljönyttan från sidoströmmen till produkten Preem Evolution Gasol som säljs till Preems kunder. Massbalansen är granskad av tredjepart och följs noggrant upp.

Produktinnehåll

Om produkten

Vad är Preem Evolution Gasol?
Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi utvecklat Preem Evolution Gasol så att den har 20% förnybart innehåll och sänker dina växthusgasutsläpp med 19%. När förnybar råvara används på bioraffinaderiet i Göteborg uppstår en sidoström med förnybar gasol och det är miljönyttan från den gasolen som vi allokerar till kunderna. Med hjälp av en noggrann massbalans har vi möjlighet att sälja den biobaserade gasolen till våra kunder. Massbalansen är även kontrollerad av tredje part. Vi väljer att sälja Preem Evolution Gasol som en blandning mellan förnybar gasol och vanlig gasol.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av fossila råvaror och ersätta det med olika förnybara råvaror.

Vem kan använda Preem Evolution Gasol?
Preem Evolution Gasol används på samma sätt och tillsammans med Preems Propan 95.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig gasol?
Det finns inga nackdelar!

Vad är det för skillnad jämfört med annan gasol?
Preem Evolution Gasol har samma effekt som Preems Propan 95 men den innehåller via massbalans 20% förnybar andel vilket gör att dina fossila växthusgasutsläpp minskar med 19%. Det är alltså ingen skillnad alls utöver miljöförbättringen.

Vad är Propan 95?

Propan 95 är Preems fossila propan. Klicka här för att läsa mer om produkten.

Tillgänglighet

Hur köper jag Preem Evolution Gasol?
På preem.se/gasol finns kontaktuppgifter till Preem Gas som säljer och distribuerar Preem Evolution Gasol.

Varför säljs produkten inte till alla era kunder?
Vår ambition är att produkten skall räcka till alla våra kunder men kapaciteten på raffinaderiet är begränsad.

Ekonomi/redovisning:

Hur ser jag hur mycket CO2 jag har sparat?

Genom en miljörapport kommer kunden kunna följa upp hur stor CO2 besparingen är för just deras inköp.

Hur mycket kostar Preem Evolution Gasol?

preem.se/gasol hittar du kontaktuppgifter till din säljare som kan hjälpa dig med prisuppgifter.

Kan jag få reduktion på skatten?

Nej.

Distribution

Hur distribueras Preem Evolution Gasol?

Den distribueras tillsammans med och på samma sätt som Preems övriga gasolprodukter.

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Gasol?
Preem Evolution Gasol med 20% förnybar andel minskar det fossila växthusgasutsläppet med 19%. Procenttalet avser minskning av fossilt växthusgasutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil gasol enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för växthusgasutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror, vilket gett en möjlighet att producera gasol från förnybar råvara.  

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations gasol gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. 

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för vår process?
Preem Evolution Gasol ger samma effekt som Preems Propan 95. Produkten uppfyller samma specifikation.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Gasol har samma egenskaper som Preems Propan 95 och kokar vid -42 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Gasol?
Lika länge som Preems Propan 95, d.v.s. i princip hur länge som helst. Utrustningen som gasolen lagras och används i åldras däremot så tänk på tillsynen på anläggningen.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Vi utvecklar processen hela tiden och jobbar mot en större och effektivare produktion av Preem Evolution Gasol. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Gasol med förnybar andel har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Vad är potentialen för Biogasol?

Potentialen är att på sikt ersätta all fossil gasol med biogasol. Detta skulle troligtvis även kraftigt öka gasol på marknaden då det är en väldigt bra produkt även med fossilt ursprung, med förhållandevis låga utsläpp i WTW perspektiv och bra prestanda på utsläppssidan (precis som alla energigaser).

Varför använda gasol?

Det är en väldigt bra produkt även med fossilt ursprung, med förhållandevis låga utsläpp i WTW perspektiv och bra prestanda på utsläppssidan (precis som alla energigaser). Gasol i sig räknas inte som en växthusgas och den ger låga/inga utsläpp av partiklar. Gasol är inte giftig och rökgaserna är så rena att de kan användas direkt utan värmeväxling för t.ex. rostning av kaffe eller torkning av spannmål. Gasol har låg Global Warming Potential (GWP) jämfört med andra fossila bränslen. Transporten är energieffektiv då den sker i vätskefas med hög energitäthet. Infrastrukturen är redan etablerad, rikstäckande och säker. Verkningsgraden på en panna är bättre än för olja och fastbränslen.

Skatter

per 1000 kg

Utsläppskollen

Jämför Preem Evolution Gasol med vanlig fossil gasol. Fyll i din årsförbrukning av gasol i det övre reglaget och ställ sedan in hur stor andel av din totala gasolanvändning som utgörs av Preem Evolution Gasol i det nedre reglaget.
Förbrukning
500 Ton
Andel Preem Evoluton Gasol
50%
Motsvarar 250 Ton
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 Ton
Preem Evoluton Gasol
12,0 Ton
Fossil gasolreferens
100Ton
Fossil CO2 Besparing
  • Dela via e-post
Stäng

Hej!

Genom att välja Preem Evolution Gasol istället för en helt fossil gasol minskar vi våra Co2 utsläpp. Klicka på länken nedan för att se hur stor besparing vi kan göra.

Skicka

Ditt mail är nu skickat

Stäng
Så här har vi räknat

Preem Evolution Gasol har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp produkten orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för produkten med en helt fossil motsvarighet. Vi har använt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor för att räkna fram WTW-värden. Detta värde är 59,7g CO2ekv/MJ för Preem Evolution Gasol och 73,7g CO2ekv/MJ för en 100% fossil gasol. Omräknat till kg/kg blir det 2,77 kg CO2ekv kg för Preem Evolution Gasol och 3,42 kg CO2ekv kgr för en 100% fossil gasol.

Fossila CO2 utsläpp Preem Evolution Gasol För att räkna ut de fossila utsläppen för produkten multiplicerar vi mängden förbrukad Preem Evolution Gasol med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp fossil gasolreferens För att räkna ut de fossila utsläppen för gasoltreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi mängden förbrukad gasolreferens med WTW-värdet.

Fossil CO2 Besparing Besparingen får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp Preem Evolution Gasol med Fossila CO2-utsläpp gasolreferens. Således får vi fram hur många ton fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Preem Evolution Gasol har många användningsområden.

Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen och som kylämne, för att nämna några exempel.

Fördelarna med Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol består till 20% av förnybar råvara. Växthusgasbesparingen är 19% jämfört med en fossil gasol. Dessutom är den är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

Preem Evolution Gasol

Växthusgasbesparing
19%

Vad innehåller Preem Evolution Gasol?

Den förnybara andelen består propan som framställs av difat (animaliskt fett) och RSO (Rape Seed Oil). Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

När förnybar råvara satsas på Preems raffinaderi i Göteborg uppstår en sidoström av förnybar gasol som används för att tillgodose energibehovet på raffinaderiet. Genom massbalansprincipen allokeras miljönyttan från sidoströmmen till produkten Preem Evolution Gasol som säljs till Preems kunder. Massbalansen är granskad av tredjepart och följs noggrant upp.

Produktinnehåll

Om produkten

Vad är Preem Evolution Gasol?
Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi utvecklat Preem Evolution Gasol så att den har 20% förnybart innehåll och sänker dina växthusgasutsläpp med 19%. När förnybar råvara används på bioraffinaderiet i Göteborg uppstår en sidoström med förnybar gasol och det är miljönyttan från den gasolen som vi allokerar till kunderna. Med hjälp av en noggrann massbalans har vi möjlighet att sälja den biobaserade gasolen till våra kunder. Massbalansen är även kontrollerad av tredje part. Vi väljer att sälja Preem Evolution Gasol som en blandning mellan förnybar gasol och vanlig gasol.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av fossila råvaror och ersätta det med olika förnybara råvaror.

Vem kan använda Preem Evolution Gasol?
Preem Evolution Gasol används på samma sätt och tillsammans med Preems Propan 95.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig gasol?
Det finns inga nackdelar!

Vad är det för skillnad jämfört med annan gasol?
Preem Evolution Gasol har samma effekt som Preems Propan 95 men den innehåller via massbalans 20% förnybar andel vilket gör att dina fossila växthusgasutsläpp minskar med 19%. Det är alltså ingen skillnad alls utöver miljöförbättringen.

Vad är Propan 95?

Propan 95 är Preems fossila propan. Klicka här för att läsa mer om produkten.

Tillgänglighet

Hur köper jag Preem Evolution Gasol?
På preem.se/gasol finns kontaktuppgifter till Preem Gas som säljer och distribuerar Preem Evolution Gasol.

Varför säljs produkten inte till alla era kunder?
Vår ambition är att produkten skall räcka till alla våra kunder men kapaciteten på raffinaderiet är begränsad.

Ekonomi/redovisning:

Hur ser jag hur mycket CO2 jag har sparat?

Genom en miljörapport kommer kunden kunna följa upp hur stor CO2 besparingen är för just deras inköp.

Hur mycket kostar Preem Evolution Gasol?

preem.se/gasol hittar du kontaktuppgifter till din säljare som kan hjälpa dig med prisuppgifter.

Kan jag få reduktion på skatten?

Nej.

Distribution

Hur distribueras Preem Evolution Gasol?

Den distribueras tillsammans med och på samma sätt som Preems övriga gasolprodukter.

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Gasol?
Preem Evolution Gasol med 20% förnybar andel minskar det fossila växthusgasutsläppet med 19%. Procenttalet avser minskning av fossilt växthusgasutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil gasol enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för växthusgasutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror, vilket gett en möjlighet att producera gasol från förnybar råvara.  

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations gasol gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. 

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för vår process?
Preem Evolution Gasol ger samma effekt som Preems Propan 95. Produkten uppfyller samma specifikation.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Gasol har samma egenskaper som Preems Propan 95 och kokar vid -42 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Gasol?
Lika länge som Preems Propan 95, d.v.s. i princip hur länge som helst. Utrustningen som gasolen lagras och används i åldras däremot så tänk på tillsynen på anläggningen.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Vi utvecklar processen hela tiden och jobbar mot en större och effektivare produktion av Preem Evolution Gasol. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Gasol med förnybar andel har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Vad är potentialen för Biogasol?

Potentialen är att på sikt ersätta all fossil gasol med biogasol. Detta skulle troligtvis även kraftigt öka gasol på marknaden då det är en väldigt bra produkt även med fossilt ursprung, med förhållandevis låga utsläpp i WTW perspektiv och bra prestanda på utsläppssidan (precis som alla energigaser).

Varför använda gasol?

Det är en väldigt bra produkt även med fossilt ursprung, med förhållandevis låga utsläpp i WTW perspektiv och bra prestanda på utsläppssidan (precis som alla energigaser). Gasol i sig räknas inte som en växthusgas och den ger låga/inga utsläpp av partiklar. Gasol är inte giftig och rökgaserna är så rena att de kan användas direkt utan värmeväxling för t.ex. rostning av kaffe eller torkning av spannmål. Gasol har låg Global Warming Potential (GWP) jämfört med andra fossila bränslen. Transporten är energieffektiv då den sker i vätskefas med hög energitäthet. Infrastrukturen är redan etablerad, rikstäckande och säker. Verkningsgraden på en panna är bättre än för olja och fastbränslen.

Skatter

per 1000 kg

Köp

Försäljning, Öst

Jonas Hult

Försäljning, Väst

Mikael Samuelsson