Blandgas 30/70

Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. Det är en lätt produkt att transportera och används inom många användningsområden, bland annat för att värma, smälta, skära, torka, härda, kyla, eller driva fordon med motorgas.

Köp

Försäljning, Öst

Jonas Hult

Försäljning, Väst

Mikael Samuelsson

Ordermottagning

Göteborg

Produkten används också som drivgas i sprayflaskor och som kylämne i moderna kylskåp.

Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen, som fordonsbränsle och som kylämne, för att nämna några exempel.

Gasol har flera miljöfördelar, är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut. Gasen är så ren att flera trädgårdsodlare använder gasol i sina växthus.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. Den är lätt att transportera och används inom många användningsområden, bland annat för att värma, smälta, skära, torka, härda, kyla, eller driva fordon med motorgas.

Produktinnehåll

Hur tillverkas gasol?
Framställningen sker genom att råoljan satsas i botten i ett destillationstorn. Oljan värms upp och ångorna stiger uppåt och kondenserar på olika nivåer i tornet. Det kallas fraktionerad destillation. Högst upp i tornet tas de lättaste gaserna metan, etan, propan och butan ut.
Gasen går sedan igenom en deetaniserings- och splitteranläggning som leder bort etan ifrån gasströmmen innan den delas in i propan- och butanströmmar. Därefter går gasen genom en renings- och torkanläggning där svavel, oljerester och andra föroreningar tvättas bort. Sedan leds gasen in i lagringskärl i väntan på att distribueras vidare.

Varför luktar gasol?
Gasolen är helt färg- och luktlös, men vi tillsätter ett luktämne (etylmerkaptan) för att det ska vara lätt att upptäcka gasolläckage. Vi tillsätter också till metanol för att binda eventuellt vatten. 

Hur transporeras produkten?
I Göteborg ligger vår gasoldepå. Gasolen tranporteras dit med pipeline från Preem raffinaderi i Göteborg eller med båt från vårt raffinaderi i Lysekil. Därefter transporterar vi ut produkten till våra kunder med tankbilar eller järnväg. Vår omlastningsdepå ligger i Västerås. 

Skatter

per 1000 kg

Produkten används också som drivgas i sprayflaskor och som kylämne i moderna kylskåp.

Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen, som fordonsbränsle och som kylämne, för att nämna några exempel.

Gasol har flera miljöfördelar, är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut. Gasen är så ren att flera trädgårdsodlare använder gasol i sina växthus.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. Den är lätt att transportera och används inom många användningsområden, bland annat för att värma, smälta, skära, torka, härda, kyla, eller driva fordon med motorgas.

Produktinnehåll

Hur tillverkas gasol?
Framställningen sker genom att råoljan satsas i botten i ett destillationstorn. Oljan värms upp och ångorna stiger uppåt och kondenserar på olika nivåer i tornet. Det kallas fraktionerad destillation. Högst upp i tornet tas de lättaste gaserna metan, etan, propan och butan ut.
Gasen går sedan igenom en deetaniserings- och splitteranläggning som leder bort etan ifrån gasströmmen innan den delas in i propan- och butanströmmar. Därefter går gasen genom en renings- och torkanläggning där svavel, oljerester och andra föroreningar tvättas bort. Sedan leds gasen in i lagringskärl i väntan på att distribueras vidare.

Varför luktar gasol?
Gasolen är helt färg- och luktlös, men vi tillsätter ett luktämne (etylmerkaptan) för att det ska vara lätt att upptäcka gasolläckage. Vi tillsätter också till metanol för att binda eventuellt vatten. 

Hur transporeras produkten?
I Göteborg ligger vår gasoldepå. Gasolen tranporteras dit med pipeline från Preem raffinaderi i Göteborg eller med båt från vårt raffinaderi i Lysekil. Därefter transporterar vi ut produkten till våra kunder med tankbilar eller järnväg. Vår omlastningsdepå ligger i Västerås. 

Skatter

per 1000 kg

Köp

Försäljning, Öst

Jonas Hult

Försäljning, Väst

Mikael Samuelsson

Ordermottagning

Göteborg