Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin.

Preem Evolution Bensin har en högre förnybar andel än en standardbensin, vilket ger lägre fossilt koldioxidutsläpp. Preem Evolution bensin har samma pris och effekt som vanlig bensin. Den uppfyller svensk och europeisk standard och innehåller utöver fem procent etanol även biobensin. 

Köp

Tanka

Personbil

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Bensin med fossil bensin.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.82 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Bensin
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 Besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns sådant att tillgå på Preems stationer.

Lagring av all bensin skall ske i cisterner godkända för lagring. Cisterner som släpper igenom ljus skall inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin sänker dina koldioxidutsläpp jämfört med en standardbensin. En standardbensin innehåller 95 procent fossil bensin och 5 procent etanol. Vår Evolutionbensin innehåller 5% Etanol, men den övriga 95%iga andelen kommer inte bara från fossil råolja. 

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som är snällare mot miljön (mindre dåliga).  Det är inte alltid ett lätt jobb, men vi arbetar oss hela tiden framåt för att förbättra våra produkter och säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.  

Den etanol vi använder i Preem Evolution Bensin har en extra hög koldioxidbesparing med extra bra klimatprestanda (90 procent koldioxidreduktion istället for normalt cirka 70 procent). 

För beräkna faktisk fossil koldioxidbesparing använder vi oss av en 100 procent fossil bensin vid jämförelsen.

Koldioxidbesparing

*Jfr mot en fossil bensin
8%

Preem Evolution Bensin innehåller fem procent etanol, tio procent biobensin och en procent ETBE

Det som gör Preem Evolution Bensin unik på den svenska marknaden är innehållet. En standardbensin innehåller 5 procent etanol. Preem Evolution Bensin innehåller 10 procent biobensin, 1 procent ETBE samt 5 procent etanol. I Evolution Bensin har vi valt en etanol med en högre koldioxidbesparing.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.

Komponenter

Vad är Preem Evolution Bensin?
Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 5 procent etanol och 5 procent tallolja. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin?
Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin?
Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.

Varför lanseras Preem Evolution Bensin?
Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att andelen förnybart kan fortsätta att öka. Det är därför den heter Evolution! Med Preem Evolution Bensin som komplement till Evolution Diesel har vi nu ett grönare alternativ för 97 procent av hela Sveriges fordonsflotta. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik
Personbil

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Bensin med fossil bensin.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.82 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Bensin
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 Besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns sådant att tillgå på Preems stationer.

Lagring av all bensin skall ske i cisterner godkända för lagring. Cisterner som släpper igenom ljus skall inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin sänker dina koldioxidutsläpp jämfört med en standardbensin. En standardbensin innehåller 95 procent fossil bensin och 5 procent etanol. Vår Evolutionbensin innehåller 5% Etanol, men den övriga 95%iga andelen kommer inte bara från fossil råolja. 

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som är snällare mot miljön (mindre dåliga).  Det är inte alltid ett lätt jobb, men vi arbetar oss hela tiden framåt för att förbättra våra produkter och säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.  

Den etanol vi använder i Preem Evolution Bensin har en extra hög koldioxidbesparing med extra bra klimatprestanda (90 procent koldioxidreduktion istället for normalt cirka 70 procent). 

För beräkna faktisk fossil koldioxidbesparing använder vi oss av en 100 procent fossil bensin vid jämförelsen.

Koldioxidbesparing

*Jfr mot en fossil bensin
8%

Preem Evolution Bensin innehåller fem procent etanol, tio procent biobensin och en procent ETBE

Det som gör Preem Evolution Bensin unik på den svenska marknaden är innehållet. En standardbensin innehåller 5 procent etanol. Preem Evolution Bensin innehåller 10 procent biobensin, 1 procent ETBE samt 5 procent etanol. I Evolution Bensin har vi valt en etanol med en högre koldioxidbesparing.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.

Komponenter

Vad är Preem Evolution Bensin?
Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 5 procent etanol och 5 procent tallolja. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin?
Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin?
Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.

Varför lanseras Preem Evolution Bensin?
Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att andelen förnybart kan fortsätta att öka. Det är därför den heter Evolution! Med Preem Evolution Bensin som komplement till Evolution Diesel har vi nu ett grönare alternativ för 97 procent av hela Sveriges fordonsflotta. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Köp

Tanka