Preems produkter och tjänster

Produkt- och tjänstekatalogen innehåller samlad information om Preems erbjudande.

Välj bransch i rullistan för att få fram produkter som är anpassade för din bransch. Klicka därefter på den produkt som du är intresserad av för att veta mer om fördelar, innehåll, användning och för att se produkt- och säkerhetsdatablad.

Tjänstekatalogen är under utveckling, vi ber er därför ha överseende med att katalogen kan förändras och anpassas.

Tjänsteförfrågan kan endast göras av befintliga kunder. Om du vill bli kund hos Preem, kontakta oss på: 020-450 450 så hjälper vi dig vidare.

Produkter
Tjänster

Diesel

Preem Evolution Diesel+

Världens första miljömärkta diesel, med 50 % förnybart innehåll. 

Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel har en förnybar andel på upp till 25 procent. 

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 är en av de drivmedelsprodukter som har högst besparing av fossila CO2-utsläpp. 

ACP Diesel MK1 max 5% RME ofärgad/färgad

Preem ACP Diesel består av ca 95 procent diesel, MK1, och max 5 procent RME (rapsmetylester).

ACP Diesel MK1 utan RME ofärgad/färgad

ACP Diesel innehåller ett multifunktionellt additiv som vi blandar i vår diesel.

Biodiesel 100

Biodiesel 100 består av upp till 100 procent RME (rapsmetylester) som ger lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel.

Diesel utan RME ofärgad/färgad

Diesel utan RME används i miljöer där risk för kondensbildning är hög eller i de fall där lång lagringstid krävs.

Diesel MK1 max 5% RME ofärgad/färgad

Diesel MK1 max 5 % RME består av ca 95 procent diesel, MK1, och max 5 procent RME (rapsmetylester).

AdBlue

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga.

Bensin

Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin.

Bensin 95 och Bensin 98

Den bensin du tankar hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1).

Etanol E85

Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. 

Alkylatbensin 2-takt

Genom att använda dig av alkylatbensin undgår du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater.

Alkylatbensin 4-takt

Genom att använda dig av alkylatbensin undgår du nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater.

Eldningsolja

Eldningsolja Bio 100

Eldningsolja Bio 100 är en biobaserad eldningsolja som består av 100 procent RME.

Eldningsolja 1 Minima max 10 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 Minima är en gasolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt.

Eldningsolja 1 E10 max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Eldningsolja 1 E32 max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Eldningsolja 3A Ultra LS max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 3A Ultra LS är en eldningsolja med låg svavelhalt

Eldningsolja 5 max 0,4% svavel

Eldningsolja 5 0,4% S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

Eldningsolja 6 max 0,7% svavel

Eldningsolja 6 0,7% S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

Gasol

Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol har via massbalans 20% förnybar andel och en växthusgasbesparing på 19%.

Propan 95

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

Butan 95

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

Blandgas 30/70

Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Marinbränsle

Gas Oil Minima max 10 mg/kg svavel

Gas Oil Minima är en motorbrännolja av utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt.

Gas Oil ACP max 5% RME

Gas Oil ACP är en motorbrännolja som består av ca 95% diesel MK1 och max 5% RME (rapsmetylester).

Gas Oil 10 max 500 mg/kg svavel

Gas Oil 10 är en motorbrännolja av inomhuskvalitet.

Gas Oil 32 max 500 mg/kg svavel

Gas Oil 32 är en motorbrännolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Marin Ultra LS max 500 mg/kg svavel

Eldningsolja 3A Ultra LS är Preems unika produkt med så låg svavelhalt som <0,05%.

IF 380 max 1% svavel

IF 380 CR är en motorbrännolja avsedd som fartygsbränsle.

Bunker01

Bunker01 är en motorbrännolja avsedd som fartygsbränsle.

Övrigt

LBG - Flytande Biogas

LBG - Flytande biogas är en produkt till tyngre fordon som är 100 procent förnybar.

Fordonsgas

Fordonsgas är ett av av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.

Snabbladdning

Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på 25 minuter.

Leverans

Leverans Bulk

Trygg och säker leverans till er anläggning. 

Expressleverans

Snabb leverans av produkten inom 24 timmar från orderbekräftelse. 

Snabbleverans

Snabb och trygg leverans av produkten inom 48 timmar från orderbekräftelse. 

Gas

Okulär kontroll gasolanläggning

Granskning för att kontrollera anläggningens säkerhet

Åtgärdsplan vid brand och läckage

Vi har lång erfarenhet av att göra åtgärdsplaner vid brand eller läckage.

Riskinventering Gasol

Vi har lång erfarenhet av att inventera anläggningar. 

Uthyrning Tankbil Gasol

Våra stordriftsfördelar gör att du kan nyttja våra transporter.

Rådgivning Gasolanläggning

Preem har kunskap och erfarenhet av att dimensionera, projektera och bygga gasolanläggningar.

Uthyrning gasoltank

Vi hyr ut gasoltankar som passar er verksamhets behov

Föreståndarutbildning

Övergripande tredagarsutbildning för ansvariga för hantering av gasol

Användarutbildning

En halvdags grundläggande utbildning i gasolhantering

Självservice

Preemportalen

Preemportalen förenklar för våra återförsäljare med administration och information. 

Kundportalen

Kundportalen förenklar för företagskunder med administration och information

E-faktura

Få din faktura elektroniskt istället för att behöva vänta på din pappersfaktura

Beställning

Automatiska Leveranser

Automatiska beställningar för att säkerställa lagerhållning

Rådgivning

Rådgivning Produkt

Vi är experter på drivmedel, gasol och eldningsolja