Produkter för en hållbar framtid

Vår verksamhet drivs med målet att bevara miljön för framtida generationer. Vi strävar ständigt efter förbättringar för att minimera miljöpåverkan, ofta i samarbete med våra kunder.

Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel minskar dina fossila koldioxidutsläpp rejält. Produkten är delvis tillverkad av tallolja, en restprodukt från den svenska skogen.

Biodiesel 100

Ursprunget till Preems biodiesel är raps som till 100% består av rapsmetylester, RME.

Eldningsolja Bio 100

Ett fossilfritt alternativ utan stora konverteringskostnader.

LBG - flytande biogas

I samarbete med Öresundskraft kan vi  nu erbjuda LBG, flytande biogas, för tung trafik. LBG sänker dina koldioxidutsläpp med upp till 70%.

Våra produkter

Här kan du läsa om vilka produkter som vi rekommenderar för just din bransch. Du kan också välja specifikt om du vill ha produkter med förnybart innehåll.

ACP gör skillnad

Sedan 2006 har vi haft additivet Active Cleaning Power (ACP) i vår diesel. ACP Diesel minskar både fordonets utsläpp och drivmedelsförbrukning.

Klimatprestanda

Ta del av Preems klimatprestanda dokument för drivmedelsprodukter där vi redovisar utsläpp av CO2-ekv och besparingar jämfört med fossila alternativ.