Kontaktuppgifter för gasol

Preem Gas är en gasolleverantör med kvalitativa mertjänster. Gasolen tillverkar vi genom raffinering av råolja vid Preem Raffinaderi i Göteborg och Lysekil. Våra kontor hittar du i Göteborg och Stockholm.

Uppgifter om Preem Gas AB

Preem GAS AB
112 80 Stockholm
Besöksadress: Warfvinges väg 45, Stockholm

Org.nr: 556037-2970

Kontakta oss Kontakta oss

Försäljning
Distrikt Öst
Jonas Hult
jonas.hult@preem.se
010-450 18 68

Distrikt Väst
Mikael Samuelsson
mikael.samuelsson@preem.se
010-450 18 23

Ordermottagningen Göteborg
för beställning av gasol
preemgas.gbg@preem.se
031-54 30 10
031-64 87 82 (fax)