Jämtland, Gävleborgs & Dalarna

Hällberg & Son Åkeri AB
Box 68 (Galhammarv. 7)
840 40 Svenstavik
Telefon: 0687-104 39
hallbergoson.se

Hälsingeoljor AB
Björkhamrevägen 6
827 35 Ljusdal
Telefon: 0651-163 00
halsingeoljor.se 

  Gävleborgs Petroleum i Hälsingland AB
Bergavägen 5
828 33 Edsbyn
Telefon: 070-339 45 95
gavleborgspetroleum.se

 

Gästrike-Dala Oljor AB
Box 49 (Ingvarsvägen 3)
791 21 Falun
Telefon: 023-174 10
gdoljor.se

 

 

ÅF smörjmedel
ÅF diesel/eldningsolja
Certifierad återförsäljare