Närhet och flexibilitet i fokus

Är du lantbrukare, skogsbrukare eller entreprenör? Eller driver du någon annan mindre eller medelstor lokal verksamhet med behov av diesel, eldningsolja eller smörjmedel? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare för beställning och leverans.

Vi på Preem har ett rikstäckande nät av certifierade återförsäljare med stor lokal kännedom som snabbt levererar drivmedel, eldningsolja och Texaco smörjmedel till konkurrenskraftiga priser. Våra certifierade återförsäljare är lokala företag som uppfyller Preems högt ställda krav. De erbjuder direktleveranser av diesel, eldningsolja och smörjmedel och de flesta återförsäljare har ett välfyllt hämtlager med Texaco smörjmedel. Våra certifierade återförsäljare är specialister på leveranser till lantbruk, skogsbruk, entreprenad, villa, mindre åkerier, båtar och lokala industrier. Närhet och flexibilitet är deras styrka.

Certifierad återförsäljare hos Preem

Preems certifierade återförsäljare har kunskaper om produkter, lagar, miljö och säkerhet. Våra samarbetspartners uppfyller de höga krav vi ställer när det gäller sund ekonomi, servicegrad, affärs- mannaskap och etik. Du får dessutom en leverantör med god lokalkännedom som säljer produkter med hög kvalitet.